Prins Tim I

EUVER DE GRENS!

ZDH Prins TIm I en adjudanten Marco, Ties en Martijn
Op zaoterdig, 17 november 2012 is Tim van Vlodrop oetgerope toet ôze nuuje Veurgenger. Hae geit ôs dit sezoen veur es ZDH Prins Tim I.
Tim is 27 jaor en woont same mit Eva Brummans. In ’t dageliks laeve werktj hae biej UPS es probleme-sjeeter.
Tim I wurdtj biejgsjtange door ein illuster trio van Adjudante. Te wete: Marco van Vlodrop, Maurice Helwegen en Martijn Vossen.
Dit kwartet haet al ins ’t Remunjse Vastelaoves sezoen in vuur en vlam gezat. Namelik in 2010 toen Marco van Vlodrop es Bacchus de Sjtad onveilig maakte.
Dus dèt belaofdj gèt!

ZDH Prins Tim I

Proklemasie

Van ziene dorslustige hoogheid Tim de 1e
Gebaore en getaoge Ooleneer maar inmiddels
samewoonend mit ein Uule maedje
oetkiekent oppe Appelesienerie
en werkzaam biej s’werelds grotste pakketterondjbringerie

Gegaeve op 17 November 2012
onger `t bie zeen van de Prezident, Kanseleer, Vors, Adjudante, Raod van 11, Dames, Dansgarde en Jeugraod make veer uch bekint:

Ten eerste: Desse mit de vastelaovendj neet mos gaon skieje, en al zeker neet es prins
Ten tweede: Det eeder taofel in principe ein sjtaontaofel is
Ten derde: Det ’t nao adjudant te zeen gewaes van dees sjoon vereniging en van Bacchus ’t langzaam tied wurt veur ’t echte werk
Ten veerde: Det ich zonger informatie van van Reij es Prins bön gekaoze
Ten vijfde: Det ein kort sezoen heel lang daag kin höbbe
Ten zesde: Det door mien Duitse blood, de vereniging dit jaor väöl geld kwiet is aan sjtof veur de Prinsemuts
Ten zevende: Det vastelaovendj zonger zunj, zunj is
Ten achste: Desse baeter sjpiet kins höbbe van get te doon, den van get te laote
Ten negende: Det geer dit jaor mit deze rooije, goot gaot sjooije
Ten teende: Det ich nooit de 1e bön, maar waal heel vaak de letste
Ten elfde: Det ich dit jaor, es halve pruus, de grens opzeuk en aaf en toe der euverhaer gaon

Dit alles ônger miene liefsjpreuk:

Euver de grens!

Gank hiej nao de sjlager van ZDH Tim I